voornaamswijziging

De voornaam wijzigen van je kind

De voornaam wijzigen van je kind.

Spijt van de voornaam van je kind? Dat gebeurt. Je bent niet de eerste en niet de laatste. Gelukkig kan je er nog iets aan doen.

Je kan namelijk de rechtbank vragen om de voornaam te wijzigen. En dat wordt steeds vaker gedaan in Nederland, zowel door de ouders als door het (volwassen) kind zelf.

Het criterium dat de rechtbank hanteert is dat er sprake is van een zwaarwegend belang voor de wijziging van de naam. Maar wanneer is er sprake van een zwaarwegend belang?

Dit kan bijvoorbeeld als bij nader inzien of door latere gebeurtenissen de voornaam een negatieve associatie heeft (gekregen). Of als de voornaam reden is voor andere kinderen om jouw kind te pesten. Ook kan een gevraagde wijziging worden toegewezen als in de praktijk de voornaam door anderen heel anders wordt uitgesproken dan jouw bedoeling was.

Wij zullen hierbij twee voorbeelden geven van zaken waarbij de rechtbank recentelijk een verzoek tot een voornaamwijziging heeft toegewezen.

Voorbeeld Rechtbank Amsterdam, 20-06-2019

Na de echtscheiding is in 2013 is op verzoek van de moeder de voornaam van haar minderjarige dochter gewijzigd. De reden voor de vrouw om de voornaam van de minderjarige te wijzigen was dat de man tijdens het huwelijk een affaire had met een vrouw met dezelfde naam als deze dochter. Achteraf is gebleken dat de naam van de dochter tegen haar wil is gewijzigd. De minderjarige was gehecht aan haar oude voornaam en sinds de wijziging heeft zij moeite met haar nieuwe voornaam. De rechter heeft ook met deze dochter gesproken. De rechter vond dat het de uitdrukkelijke wens van de dochter was om haar voornaam weer te wijzigen in haar oude naam. Daarnaast zal de oude naam, die veel moderner is, de dochter minder belemmeringen opleveren in de toekomst en is de naam eenvoudiger uit te spreken dan de gewijzigde naam van de dochter. Lees hier de hele uitspraak.

Voorbeeld Rechtbank Oost-Brabant, 26-06-2020

In een andere zaak vroegen de ouders om de vierde voornaam van hun dochter te wijzigen vanwege het volgende. De oma van de dochter is in 2002 is overleden. Haar opa is in 2008 hertrouwd met stiefoma. Tijdens dit huwelijk is de dochter geboren en is de dochter naar stiefoma vernoemd. In 2010 is opa overleden. Na verloop van tijd bleek dat stiefoma psychische druk op de dochter uitoefende. De dochter is getuige geweest van ruzies tussen haar ouders en stiefoma en zij is erg angstig voor stiefoma. Zij wil op geen enkele manier met haar geassocieerd worden. De rechtbank vond dit voldoende reden om haar voornaam te wijzigen. Lees hier verder:

Wil je weten of er in jullie geval sprake is van een zwaarwegend belang, en dus of er een kans is dat de rechtbank een verzoek om wijziging van de naam zal toewijzen, neem dan contact op met een van onze Uiteen-advocaten.