ondernemer

De ondernemer en het regelen van je scheiding

Kun je als ondernemer het beste je scheiding regelen in een collaborative divorce setting, met een mediator of met ieder een eigen advocaat?

Hieronder zetten we de mogelijkheden op een rij, samen met de voor- en nadelen.

Scheiden met een advocaat bij de rechter:

Voordelen:

a. De advocaat behartigt alleen jouw belangen

Nadelen:

a. Een scheiding bij de rechtbank kan erg kostbaar zijn;

b  Deze procedures kunnen erg lang duren. Soms wel jaren, zeker als er hoger beroep wordt ingesteld.

c. De rechtbank doet zelf geen onderzoek naar de onderneming en moet hiervoor vaak dure deskundigen inschakelen, die door de ex-echtgenoten betaald moeten worden. Deze deskundige adviseert niet over de meest optimale regeling maar geeft de rechtbank uitsluitend advies over bijvoorbeeld de waarde van de onderneming of het geld dat de ondernemer van de onderneming kan onttrekken in het kader van de alimentatie.

d. De rechtbank kan maar beperkt rekening houden met jouw belangen als ondernemer, zoals bepaalde fiscale gevolgen.

f. De relatie met je ex-partner wordt er vaak niet beter op, waaronder jullie kinderen ook te lijden zullen hebben.

g. Vaak heb je 1 winnaar en 1 verliezer. Maar nog vaker zijn er 2 verliezers doordat beide ex-echtgenoten het niet eens zijn met de uitspraak van de rechtbank.

Scheiden met een mediator:

Voordelen:

a. Een scheiding door middel van een mediationproces kan al binnen een paar maanden geregeld zijn;

b. Beide ex-echtgenoten betalen samen 1 mediator waardoor dit proces goedkoper is. Je hoeft immers niet beiden een advocaat te betalen en ook minder griffierechten voor de rechtbank.

c. De mediator kan tijdens het mediationproces advies over de onderneming inwinnen bij de eigen accountant van de ondernemer of bij een andere deskundige. Deze deskundige kan beide partijen adviseren om voor beide partijen een (financieel een fiscaal) zo gunstig mogelijke regeling te bedenken.

d. Er wordt beter rekening gehouden met het belang van de kinderen, doordat de mediator de kinderen spreekt en de ouders niet in een gevecht over de scheiding raken.

e. Een procedure bij de rechtbank wordt vermeden.

Nadelen:

a. Soms is de strijd al zo verhard, dat er met mediation niet uit wordt gekomen maar dat partijen meer begeleiding nodig hebben zoals in een collaborative divorce setting.

 

Scheiden door een collaborative divorce/overlegscheiding

Scheiden door middel van een collaborative divorce houdt in dat je een team van deskundigen hebt die helpt met het maken van afspraken over de scheiding. De ex-partners schakelen hun eigen overlegadvocaat in. Als het nodig is, schakelen de advocaten in overleg met de ex-partners een coach in. De coach begeleidt het proces en de gesprekken. Vaak is deze coach een psycholoog. Bij een scheiding waarbij de echtgenoten een onderneming hebben, zijn er ook andere deskundigen nodig. Denk aan een financieel adviseur of een belastingadviseur. Zij worden in overleg met de ex-partners ingeschakeld.

Voordelen:

a. Een scheiding door middel van een collaborative divorce kan al binnen een paar maanden geregeld zijn;

b. Dit proces is in de regel goedkoper dan een procedure voor de rechtbank, zeker als er hoger beroep wordt ingesteld.

c. Er zit een financieel deskundige aan tafel die beide kan partijen adviseren om voor beide partijen een (financieel een fiscaal) zo gunstig mogelijke regeling te bedenken.

d. Er wordt beter rekening gehouden met het belang van de kinderen, doordat de coach de kinderen spreekt en de ouders niet in een gevecht over de scheiding raken.

e. Een procedure bij de rechtbank wordt vermeden.

f. Indien de communicatie tussen de ouders slecht is of indien een van de partners te maken heeft met kenmerken van persoonlijkheidsproblematiek, dan is er een coachende advocaat die deze partner kan sturen om er alsnog onderling uit te komen. Dit is bij mediation niet zo.

g. Als er een partner is die minder financieel onderlegd is, wordt dit evenwicht hersteld doordat deze partner ook een advocaat heeft. Bij mediation is dit niet zo.

 

Heb je vragen over wat voor jou de beste optie is? Neem dan contact op met ons kantoor.