De financiële aspecten van co-ouderschap.

Pas op dat je niets laat liggen!

Als jullie meer dan één kind hebben en allebei ongeveer evenveel verdienen, kan het verstandig zijn om bij elke ouder een kind in te schrijven, zodat beide partijen van fiscale kindregelingen kunnen profiteren. Maar heeft een van de ouders een lager inkomen, dan kan het de voorkeur verdienen je kind(eren) daar in te schrijven.

Over welke regelingen hebben we het dan?

De kinderopvangtoeslag.

De hoogte hiervan hangt mede af van het inkomen van de ouder waar het kind staat ingeschreven. Om bij co-ouderschap de maximale vergoeding te ontvangen, kan het slim zijn om de kinderen in te schrijven bij de ouder met het laagste inkomen.

Combinatiekorting
Dit is een regeling voor ouders met een lager inkomen en kinderen tot twaalf jaar. Je kind moet meer dan zes maanden bij jou zijn ingeschreven. Is bij co-ouderschap je kind bij je ex-partner ingeschreven, dan geldt als eis dat je kind minimaal drie dagen per week bij jou woont (dit geldt overigens ook voor de huurtoeslag).

Het kindgebonden budget,
Dit is een financiële tegemoetkoming voor ouders van kinderen tot achttien jaar. Deze bijdrage pakt hoger uit naarmate het inkomen lager is. Is het inkomen te hoog, dan maak je geen aanspraak op het kindgebonden budget. Alleen ouders die kinderbijslag ontvangen kunnen gebruik maken van deze regeling. Heb je één kind, dan is het verstandig om de kinderbijslag over te laten maken naar de ouder die het minst verdient. Heb je twee of meer kinderen, dan kan het kindgebonden budget over beide ouders worden verdeeld. Je moet dan wel beiden kinderbijslag aanvragen.

Meer vragen? Stel ze aan onze advocaat-mediator Fleur Oirbans via oirbans@uiteenfamilierecht.nl