Je ouder is overleden en laat schulden na.

Een 5-stappenplan.

Je vader was al overleden en nu is je moeder overleden. Je hebt het advies van je omgeving gevolgd en de nalatenschap beneficiair aanvaard, omdat het er op lijkt dat er meer schulden dan bezittingen zijn. Nu ben je met de taak belast om de nalatenschap af te wikkelen (te vereffenen). Welke stappen moet je te nemen?

1. Vraag een verklaring van erfrecht bij een notaris op. Dit kan een notaris voor je doen. Met deze verklaring kan je bijvoorbeeld de bankrekeningen van je ouder opzeggen.

2. Na de verklaring van erfrecht moet er een inventarisatie (een boedelbeschrijving) gemaakt worden van alle activa (bezittingen) en passiva (schulden) van de nalatenschap per de datum van het overlijden. Dit kan je zelf doen of bij de notaris. Als er schulden zijn, dan moeten de schuldeisers op de hoogte worden gesteld van het overlijden van je ouder en dat zij aan jou moeten melden wat ze te vorderen hebben.

3. Je moet de boedelbeschrijving ter griffie van de rechtbank, sector kanton, neerleggen. Dit heeft als doel dat eventuele overige erfgenamen en de belanghebbende schuldeisers de beschrijving kunnen inzien. Hiervan kan je in sommige gevallen worden ontheven. Indien de schulden van de nalatenschap hoger zijn dan de baten (dus het spaargeld, de inboedel), dan moet je dit aan de kantonrechter meedelen. Het is mogelijk dat de nalatenschap zo weinig goederen omvat, dat het doorlopen van de wettelijke vereffeningsprocedure zinloos is. Je kan in dat geval de kantonrechter verzoeken om een zogenoemde kosteloze vereffening van de nalatenschap of om de opheffing van de vereffening.

4. Tot slot zullen -indien mogelijk- met het geld uit de nalatenschap de schulden van de nalatenschap moeten worden betaald en zal er aangifte moeten worden gedaan van erfbelasting. Hierna zullen mogelijke successierechten betaald moeten worden en kunnen eventuele bedragen geïnd worden die nog door derden aan je ouder betaald moesten worden. Pas nadat dit alles heeft plaatsgevonden kan tot verdeling (uitbetaling) van de nalatenschap aan de erfgenamen worden overgegaan.

Er staan sancties op het niet naleven van deze wettelijke regels. Schakel dan ook tijdig hulp van een advocaat of notaris in. Uiteen kan je uiteraard hierin bijstaan.