Dag van het Erfrecht: 22 maart 2019

Dag van het Erfrecht: 22 maart 2019

Met de ‘Dag van het Erfrecht’ vragen we aandacht voor het belang van deskundige juridische begeleiding bij de
afwikkeling van nalatenschappen.

De ‘Dag van het Erfrecht’ is in het leven geroepen door de Vereniging Erfrecht Advocaten
Nederland. De erfrechtadvocaat van ons kantoor Martine Stut is aangesloten bij deze door de
Nederlandse Orde van Advocaten erkende specialistenvereniging.

Kom langs of neem contact op tijdens de ‘Dag van het Erfrecht’ voor een vrijblijvend
advies over testamenten en de (afwikkeling van) nalatenschappen.

Tijdens de ‘Dag van het Erfrecht’ op vrijdag 22 maart 2019 opent ons kantoor voor u haar deuren tussen 10:00 en 17:00
uur en kunt u vrijblijvend langskomen om uw erfrechtelijke kwestie met onze
erfrechtadvocaat Martine Stut te bespreken. Loop deze dag gerust even binnen, wij maken graag kennis
met u. Mocht u op deze dag niet kunnen, dan kunt u ook telefonisch contact opnemen
met Martine Stut voor het maken van een afspraak via onze contactpagina.

Hulp bij de afwikkeling van een nalatenschap
Er komt veel kijken bij de afwikkeling van een nalatenschap. Vooral als de
familieverhoudingen onder spanning staan en de communicatie onderling te wensen
overlaat. Wie zijn de erfgenamen? Wie mag actie ondernemen? Wat zijn mijn rechten en/of
verplichtingen als erfgenaam? Wat zijn mijn taken als executeur? Hoe moet ik te werk gaan?
En wat zijn mijn rechten als onterfd kind? Op deze en andere vragen kan Martine Stut antwoord geven.

Uw belangen staan voorop
Martine kijkt samen met u naar uw wensen en mogelijkheden, zowel praktisch als
juridisch. Uw belangen staan voor ons vanzelfsprekend voorop. Wij behartigen uitsluitend
úw belangen en kunnen u begeleiden bij overleg en onderhandelingen met de andere
betrokkenen. Maar als advocaat kunnen wij u ook bijstaan als er moet worden geprocedeerd
om uw recht te halen.

Wacht niet te lang met het inwinnen van advies
Als u met een erfrechtelijke vraag zit, of aanloopt tegen problemen bij de afwikkeling van
een nalatenschap, wacht dan niet te lang met het inwinnen van advies. Het erfrecht kent
veel regels over strikte termijnen van soms maar een paar maanden waarbinnen u
aanspraak moet maken op uw rechten. Het komt helaas regelmatig voor dat te laat advies
wordt ingewonnen. Wacht dus niet en kom bij ons langs op de ‘Dag van het Erfrecht.’