financiën

Co-ouderschap, scheiden en financiële regelingen

Co-ouderschap, scheiden en financiële regelingen

Co-ouderschap betekent dat er tussen ouders een ‘gelijkwaardige’ zorgverdeling is overeengekomen. Kinderen behoren in die situatie tot twee huishoudens. Als kinderen tot het huishouden behoren, kan er recht bestaan op toeslagen of heffingskortingen.

De ouder bij wie het kind staat ingeschreven, heeft meestal recht op heffingskortingen en of toeslagen. Een kind kan maar op één adres in de basisadministratie kan worden ingeschreven. Welke ouder heeft dan recht op de heffingen en toeslagen?

Kinderbijslag (Sociale Verzekeringsbank)

De kinderbijslag wordt in principe betaald aan de ouder die de kinderbijslag aanvraagt. In het geval van co-ouderschap kan de kinderbijslag echter op verzoek over beide ouders verdeeld betaald worden. De kinderbijslag van elk van de kinderen kan dan verdeeld betaald worden terwijl de kinderen toch bij één ouder staan ingeschreven.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (Belastingdienst)

Beide ouders hebben recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting indien aan de voorwaarden van co-ouderschap wordt voldaan. Dit betekent dat de kinderen meer dan 3 dagen bij jou moeten wonen (vakanties niet meegerekend). Bij het indienen van de (voorlopige) aangifte inkomstenbelasting kan de heffingskorting worden geclaimd. In het jaar van scheiding hebben beide co-ouders recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting indien zij minder dan zes maanden elkaars fiscaal partner zijn geweest. De keuze om voor het gehele scheidingsjaar als fiscaal partner te worden aangemerkt, is niet van invloed op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Inkomensafhankelijke combinatie ontvang je voor kinderen tot 12 jaar.
Je kan de inkomensafhankelijke combinatie aanvragen op het moment dat de echtscheiding bij de rechtbank is aangevraagd.

Kinderopvangtoeslag (Belastingdienst)

In geval van co-ouderschap kunnen beide ouders kinderopvangtoeslag aanvragen. Ieder kan dit voor zijn eigen deel van de kosten aanvragen. Indien er (nog) een gezamenlijk contract is, dan bepaalt de betaling van de kosten het deel waarvoor ouders de toeslag kunnen aanvragen. Een co-ouder die kinderopvangtoeslag wil aanvragen voor het kind dat niet bij hem of haar ingeschreven staat maar bij de andere ouder, kan dit per brief aan de Belastingdienst verzoeken.

Als één van beide ouders een veel lager inkomen heeft dan de ander, kan het financieel gunstig zijn om de ouder met het laagste inkomen de kinderopvangtoeslag te laten aanvragen.

Kindgebonden budget (KGB) (Belastingdienst)

Alleen de ouder die de kinderbijslag heeft aangevraagd, heeft recht op Kindgebonden Budget (KGB). Daarbij is het inkomen van de ouder waar de kinderen staan ingeschreven bepalend voor de hoogte van het KGB. Ook als de kinderbijslag op verzoek over beide ouders verdeeld betaald wordt. Als er één kind is, komt dus alleen de aanvrager van de kinderbijslag in aanmerking voor het KGB. Bij meerdere kinderen hebben beide ouders recht op KGB als de kinderen over de adressen zijn ‘verdeeld’. Je kunt er wel voor kiezen om het KGB over te maken op een gezamenlijke kindrekening. Je kan de inkomensafhankelijke combinatie aanvragen op het moment dat de echtscheiding bij de rechtbank is aangevraagd.

Het KGB is inkomensafhankelijk en hang af van het aantal kinderen. Voor ouders met een verzamelinkomen van € 22.356 (2021)/inkomen ouder met partner € 39.596 (2022):
1 kind: € 1.220
2 kinderen: € 2.326
3 kinderen: € 3.3327
Vanaf het 4e kind: € 1.001 per kind.
Heb je een hoger verzamelinkomen: dan ontvang je een lager KGB.

Zijn de kinderen wat ouder, dan ontvang je extra KGB:
12 – 15 jaar: € 247 extra;
16-17 jaar: € 441 extra.

Ben je alleenstaande ouder? Dan kan je ook nog aanspraak maken op de alleenstaande ouderkop (AOK) van maximaal € 3.285 (netto) per jaar (2022), ongeacht het aantal minderjarige kinderen.

Let op: Als je vermogen (Box 3) hoger is dan € 120.000,- dan heb je geen recht op KGB. Is er een toeslagpartner, dan is deze grens € 151.767,- (normen 2022).

Heb je vragen hierover? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.