Ondernemer

Als een ondernemer geen alimentatie kan betalen door Corona

Als ondernemer heb je de financiële gevolgen van de Corona-pandemie misschien wel gemerkt. Misschien kan je niet langer aan je alimentatieverplichting voldoen.

Niet alleen de winkeliers, evenementenbranche, reissector en horeca-ondernemers voelen de crisis in hun portemonnee. Maar ook de toeleveranciers naar deze branches. Er zijn ondernemers die verwachten dat hun omzet nooit meer hetzelfde zal zijn als hiervoor. Door deze pandemie zijn wij anders gaan werken. Er wordt veel thuisgewerkt waardoor er bepaalde faciliteiten op kantoor niet meer nodig zijn. Mensen zijn gewend geraakt aan online shoppen waardoor de fysieke winkeliers dit ook merken. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen.

Eerst onderling overleg

Wij merken de gevolgen hiervan ook in onze praktijk. Wij staan verschillende cliënten bij die helaas door deze structurele inkomensachteruitgang niet langer hun partner- en of kinderalimentatie kunnen betalen.

Maar wanneer wijst een rechter een dergelijk verzoek toe? Immers, de kosten van de kinderen lopen ook gewoon door. Door wie worden die dan betaald? Dit zijn geen eenvoudige zaken. Onze voorkeur gaat er dan ook naar uit dat de ex-partners hierover in onderling overleg afspraken maken. Dit lukt helaas niet altijd. Dan moet de ondernemer toch een procedure bij de rechtbank aanhangig maken.

Wijziging van omstandigheden

Hoe weet je dat een dergelijk verzoek tot alimentatievermindering een kans van slagen heeft?

Het belangrijkste is dat je moet aantonen dat door deze wijziging van omstandigheden in de financiële situatie (dus de inkomensachteruitgang door Corona) je niet meer kan worden gehouden om de overeengekomen of opgelegde alimentatie te voldoen. Bovendien moet je aantonen dat de inkomensachteruitgang niet op korte termijn weer hersteld is. Aan de ondernemer worden zware eisen gesteld om zijn financiële positie te onderbouwen. Je moet aantonen dat je omzet is teruggelopen. Dit kan door middel van recente jaarstukken over de jaren 2020 en daarvoor en voorlopige jaarstukken 2021 van de onderneming. Maar dat je in omzet achteruit bent gegaan, betekent niet automatisch dat je inkomen ook zodanig achteruit is gegaan dat je de alimentatie niet meer kunt betalen.

Wat is er nog voor nodig dat je dit kunt aantonen? Hier vijf tips:

Vijf tips

1. Onderzoek of je je inkomen kan aanvullen.

Onderzoek of er binnen de onderneming andere middelen zijn om je inkomen aan te vullen. Kan je bijvoorbeeld nog een tijdje interen op reserves? Kan je aanspraak maken op regelingen van de overheid, zoals de TOZO? Is er een kredietfaciliteit bij de bank? En voor de DGA: Kan je je inkomen verhogen door dividend uit te keren? Zo niet, dan moet je dit gemotiveerd aantonen.

2. Onderzoek of je in de kosten kan snijden.

Kan je in kosten snijden (bijvoorbeeld autokosten omdat je tijdens Corona minder hoeft te reizen)? Of uitstel vragen van een belastingaanslag? Hierdoor heb je misschien voorlopig nog wel de middelen hebt om de alimentatie door te blijven betalen. Als dit niet kan, moet je dit ook weer gemotiveerd aantonen. Let hierbij wel op: Belastinguitstel is geen kwijtschelding.

3. Onderzoek de toekomstprognose van jouw branche

Hoe is de prognose in de branche? Heb je bijvoorbeeld een bedrijf in de kledingbranche? Toon dan onderbouwd aan (bijvoorbeeld door middel van rapportages van brancheverenigingen of nieuwsberichten) dat het nog een jaar tot twee jaar zal duren voordat de winkels uit de fashion- en retailindustrie die deze crisis zullen overleven, weer op het oude niveau zijn. Immers, steeds vaker kopen mensen hun kleding online. Zo toon je aan dat de inkomensachteruitgang niet op korte termijn hersteld kan worden.

4. Maak je kasstroom inzichtelijk

IB-ondernemers (dus bijvoorbeeld de eenmanszaak): Maak je kasstroom inzichtelijk. Over dit jaar en het volgende jaar. Bij alimentatieberekening van IB-ondernemers wordt het inkomen meestal gelijk gesteld aan de gemiddelde winst over een bepaald aantal jaren. Omdat dit gemiddelde niet representatief is voor de huidige situatie, kan er naar kasstromen gekeken worden. Kasstromen zijn ‘die gelden die niet noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering.’ De ondernemer zal zijn accountant moeten inschakelen om de vrije kasstroom te berekenen. En de accountant weet ook wat alle fiscale verplichtingen zijn van de ondernemer. De draagkracht van de door corona getroffen ondernemer moet worden berekend op basis van de vrije
kasstroom. Liquiditeiten die er niet zijn, kunnen geen basis vormen voor een alimentatieberekening.

5. Boekhouding up to date

Houd je accountant dan ook te vriend en je boekhouding up to date!

Conclusie

De ondernemer en de advocaat moeten nauw samenwerken met een accountant in dit soort zaken. De advocaten van Uiteen zal de accountant goed instrueren wat hij moet berekenen en verklaren. Vragen? Neem dan contact met ons op.