Elsemieke van Dijk

Het recht op afstammingsinformatie

Het recht op afstammingsinformatie

Het recht van kinderen om te weten van wie zij afstammen, heeft de afgelopen decennia een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Toch is de belangenafweging recht op bescherming privéleven vs. belang kind bij afstammingsinformatie regelmatig het onderwerp van gerechtelijke procedures.

Zo ook in een recente uitspraak van de Hoge Raad die is gepubliceerd in het blad Jurisprudentie in Nederland, 2022-5. In de desbetreffende procedure moest een belangenafweging gemaakt worden tussen aan de ene kant het belang van het kind op afstammingsinformatie (zonder verdere juridische gevolgen) en aan de andere kant het belang van de vermoedelijke biologische vader om deze informatie verborgen te houden en het recht van een persoon om niet tegen zijn wil aan een DNA-onderzoek te worden onderworpen.

Deze zaak ging over het volgende. Een in 1968 geboren persoon vorderde in deze procedure dat zijn vermoedelijke biologische vader bevolen wordt om mee te werken aan een DNA-test. In de verhouding tussen een kind en een persoon van wie aannemelijk is dat hij de biologische vader van het kind kan zijn, geldt dat het recht van het kind op het verkrijgen van informatie over de eigen biologische afstamming voorgaat, ook indien deze informatie moet worden verkregen door een bij de vermoedelijke biologische vader af te nemen DNA-test. Het hof is op ontoereikende gronden van dit uitgangspunt afgeweken, aldus de Hoge Raad.

Onze collega Elsemieke van Dijk heeft hierover een annotatie te schrijven. Lees de annotatie hier.