5 stappen bij het krijgen van kinderen

Jullie worden ouder.  Misschien wat vreugdetranen bij het zien van de zwangerschapstest, maar daarna beginnen de zorgen. Wat moeten jullie allemaal regelen? Tegenwoordig is het niet meer vanzelfsprekend dat mensen trouwen voordat ze kinderen nemen. Moeten jullie alle goede raadgevers geloven die zeggen dat je je juridische zaken het beste kunt regelen door te trouwen? Of moeten jullie langs de notaris? Hier wat stappen die je kunt nalopen.
Stap 1: Erken het kind

Dat de moeder de ouder van het kind wordt staat vast. Dit geldt niet altijd voor de vader van het kind. Als de ouders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, is de man/partner van de vrouw wel automatisch de vader. Anders is dit niet zo en moeten jullie naar de gemeente om het kind te erkennen. Jullie moeten dit samen doen, omdat de moeder toestemming voor de erkenning moet geven. Je kunt zowel voor als na de geboorte de erkenning regelen. Bij de erkenning moeten jullie ook meteen een achternaam opgeven. Broertjes of zusjes krijgen dezelfde achternaam.
Werkt de moeder niet mee aan de erkenning? Neem dan contact met mij op.

Stap 2: Bespreek met elkaar de relatie na de geboorte

Na de geboorte van jullie kind zal er veel veranderen. Je zult zien dat je lange tijd nauwelijks tijd meer voor elkaar hebt, mogelijk gaan jullie minder werken waardoor jullie in inkomen achteruit gaan en misschien krijgen jullie wel meer conflicten omdat jullie anders tegen de opvoeding van jullie kind aankijken. Veel ouders van jonge kinderen hebben het moeilijk en relaties redden het vaak niet. Hoe willen jullie het dan regelen?
Bespreek in ieder geval met elkaar de volgende punten:
1. Hoe verdelen jullie de kosten van de kinderen?
2. Welke opvoedstijl willen jullie hanteren?
3. Welke dag in de week/maand houden jullie vrij voor elkaar (oppas!)?
4. Welke uitgangspunten zullen wij hanteren indien onze relatie onverhoopt stukloopt?
Een professional zoals een mediator kan jullie helpen om deze uitgangspunten in een plan te zetten.

Stap 3: Regel het gezamenlijke gezag

Het ouderlijke gezag wordt ook wel eens in de volksmond ‘de voogdij’ genoemd. Het ouderlijke gezag houdt in dat je zeggenschap hebt over belangrijke beslissingen over je kind, zoals schoolkeuze en medische beslissingen. De moeder heeft in ieder geval het gezag. Gezamenlijk gezag aanvragen kan pas na de geboorte en de vader heeft weer de toestemming van de moeder nodig. Het gezamenlijke gezag aanvragen kan online.

Stap 4: Regel je zaken financieel/fiscaal goed

Als ouder kan je aanspraak maken op allerlei potjes, zoals:
– Kinderbijslag (aan te vragen bij de SVB);
– Kinderopvangtoeslag (aan te vragen bij de Belastingdienst);
– Kindgebonden budget (aan te vragen bij de Belastingdienst).
Vraag deze potjes tijdig aan.
Als je samen het kind hebt, kan het zijn dat je als fiscaal partner wordt gekwalificeerd. Dit kan ook weer bepaalde belastingvoordelen opleveren. Let even op dat jullie wel op hetzelfde adres staan ingeschreven.

Stap 5: Regel je zaken in geval van overlijden

Als jullie niet zijn getrouwd, er is geen testament en een van jullie komt te overlijden, is jullie kind jullie erfgenaam. Dit houdt in dat de nalatenschap door jullie kind op een door de wet voorgeschreven wijze moet worden afgehandeld (vereffend). Als jullie kind nog minderjarig is, is dit natuurlijk een lastig punt. De wettelijk vertegenwoordiger van het kind (de nog levende ouder) kan dit namens het kind op zich nemen.

Maar stel dat jullie in een koopwoning wonen die alleen op naam van de overleden ouder staat? Dan zou het kind die woning ook erven. Wat is dan de positie van de levende ouder? Die zal de woning dan over moeten nemen, met alle fiscale nadelen van dien die je voor het overlijden al had kunnen opvangen. Door in gemeenschap van goederen te trouwen wordt de woning bijvoorbeeld zonder fiscale gevolgen gezamenlijk eigendom. Of door de andere ouder als erfgenaam van de woning in het testament op te nemen worden er ook lagere belastingtarieven gehanteerd.

En wat als jullie onverhoopt samen komen te overlijden? Wie zorgt dan voor het kind? Het is goed om hierbij stil te staan en dit te regelen in een testament.

Genoeg vragen om over na te denken.