15 jaar ouderschapsplan – uitkomst of illusie?

Op vrijdag 15 september 2023 was het de Dag van de Scheiding. Deze dag – die jaarlijks op de tweede vrijdag in september plaatsvindt – is in het leven geroepen door de vFAS (vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators) om aandacht te vragen voor de noodzaak van een goede begeleiding voor partners die gaan scheiden.

Het huidige model ouderschapsplan waar in de praktijk heel veel mee gewerkt wordt door advocaten, scheidingsprofessionals, hulpverleners en consumenten werd vijftien jaar geleden geïntroduceerd. Tijd dus voor een evaluatie: wat heeft het plan gebracht? Heeft het een duurzame scheiding bevorderd of conflicten juist vergroot?

Daarom heeft onderzoeksbureau Motivaction een onderzoek uitgevoerd en ouders die in de afgelopen 15 jaar zijn gescheiden gevraagd naar hun ervaringen met het plan. Uit dit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de gescheiden ouders het een goed idee vindt om al tijdens de relatie afspraken te maken over de kinderen in het onverhoopte geval van een scheiding. Opvallend is dat in meer dan de helft van de gevallen kinderen niet betrokken worden bij het maken van de afspraken voor het ouderschapsplan.

Nu 15 jaar later, is het de hoogste tijd voor een nieuwe versie van het ouderschapsplan! Het maken van duurzame afspraken van kwalitatief hoogwaardig niveau op een voor de consument begrijpelijke wijze is immers ontzettend belangrijk.

Glenda Raap, voorzitter van de vFAS“Uit het onderzoek blijkt een duidelijke kentering bij jonge gescheiden ouders (25-39 jaar). Zo geeft 59% aan dat het ouderschapsplan een positief effect heeft op de relatie met hun ex-partner. Ook zien zij de gewenste afspraken vaker terug in het plan en hebben ze het gevoel minder water bij de wijn te hebben gedaan. Bij jonge gescheiden ouders wordt bij het opstellen van het plan eerder uitgegaan van gelijke draagkracht en gelijke zorg. Ook vinden meer jonge gescheiden ouders het een goed idee om al afspraken te maken voordat er kinderen komen dan gescheiden ouders van 55-70 jaar. Bovendien betrekken jonge gescheiden ouders hun kinderen vaker bij de totstandkoming van het ouderschapsplan. Met een vernieuwd ouderschapsplan sluiten we beter aan op de veranderde kijk op gezamenlijk ouderschap. Dit aangepaste model moet het gescheiden ouders gemakkelijker maken in een toch al verwarrende tijd. Maar vooral nodigen we ouders uit om hun kinderen vaker te betrekken bij de totstandkoming van het ouderschapsplan. Naar onze ervaring draagt het nog meer bij aan de acceptatie van de situatie. Voor de kinderen helpt het meedenken bij aan het herstel van het zelfvertrouwen dat zij door de scheiding vaak deels verliezen.”

Het nieuwe model is geschreven in duidelijke taal vanuit de ouders zelf en voorzien van verklarende leeswijzers. Er is ook een begeleidende brochure gemaakt waarin wordt uitgelegd wat een ouderschapsplan precies is, wie een ouderschapsplan op moet stellen en wat er in een ouderschapsplan moet komen te staan. Daarnaast bevat de brochure een handig stappenplan, een begrippenlijst en meer informatie en contactgegevens over de vFAS en andere in het model genoemde organisaties. Een mooie aanvulling dus! De advocaten en mediators van Uiteen kijken er naar uit om aan de slag te gaan met het nieuwe plan.

Goed om te zien is ook dat er voor de parenting coördinator een mooie rol is weggelegd in de nieuwe versie. Een parenting coördinator kan knopen doorhakken bij kleine meningsverschillen. Op deze manier worden meer mensen bekend met deze professionals en worden hopelijk onnodige procedures voorkomen.

Contact
Heb je vragen over het ouderschapsplan, neem dan contact met ons op via info@uiteenfamilierecht.nl of bel naar 010 452 74 03. We staan voor je klaar en helpen je graag.