Verhuizen met kinderen na een scheiding en gatekeeping

Verhuizen met kinderen na een scheiding en gatekeeping

Na een scheiding, zal er altijd een ouder uit de gezamenlijke woning moeten vertrekken. En soms moeten ze beiden een nieuwe woning zoeken, omdat de woning bijvoorbeeld voor één ouder niet te betalen is. Soms kiest een ouder ervoor om naar een andere woonplaats te verhuizen, bijvoorbeeld omdat hij of zij daar is opgegroeid en nog vrienden en familie heeft wonen. Dit betekent soms ook dat het gesprek gevoerd moet worden of de kinderen meeverhuizen. Dit is een lastige beslissing. In dit artikel zal ik uiteenzetten hoe hier tegenaan wordt gekeken door de deskundigen.

Bekend is dat voor kinderen een verhuizing zeker zoveel impact heeft als een scheiding van de ouders. In het algemeen verlaten kinderen niet graag de omgeving waarin ze leven, met school, sport en vrienden en ze willen vaak ook niet ver weg bij de ouder, waar ze niet hun hoofdverblijfplaats bij hebben.

Uit veel studies en onderzoeken is duidelijk geworden dat kinderen na een scheiding zich veel beter kunnen aanpassen en het hen veel beter afgaat wanneer zij kunnen genieten van relaties van goede kwaliteit met beide ouders. Dit is zeker het geval wanneer ze geen openlijke ruzies tussen ouders hoeven mee te maken.

Gatekeeping is een term waarmee wordt aangegeven in welke mate een gescheiden ouder de andere ouder betrekt in het ouderschap. Gatekeeping is in Amerika een belangrijke factor om rekening mee te houden voor de rechters bij het nemen van een besluit over verhuizing met kinderen na scheiding. In Nederland is deze term helaas (nog) minder bekend.

Wat is gatekeeping precies? De letterlijke vertaling is dat je heel duidelijk een grens trekt en deze bewaart. Dat is het eigenlijk ook.

Er zijn drie soorten gatekeeping die wij hieronder zullen uitleggen. Hierdoor wordt het misschien ook duidelijker wat gatekeeping inhoudt.

  • Faciliterende gatekeeping: Een ouder handelt zo dat de andere ouder betrokken blijft bij het leven van de kinderen;
  • Beperkende gatekeeping: De ouder probeert de rol van de andere ouder te beperken, door negatief te spreken over de andere ouder of het kind bijvoorbeeld op een sport te doen op een moment waarvan de ouder weet dat de andere ouder er niet bij kan zijn;
  • Beschermende gatekeeping: De betrokkenheid van de andere ouder wordt beperkt. Vaak wordt de andere ouder dan beschuldigd van slecht ouderschap.

Als sprake is van beperkende of beschermende gatekeeping, kan worden gesteld dat een verhuizing van een ouder met het kind de relatie tussen de achterblijvende ouder en het kind flink op de proef stelt.

Annelies Hendriks (mediator en kinderpsycholoog) en Meike de Boer (advocaat en mediator) zeggen dat je in dit soort zaken over de wijziging van het hoofdverblijf van een kind kunt kijken naar wat voor soort “gatekeeping” er tussen de ouders speelt. In mediationzaken over dit soort onderwerpen kan de mediator aan de verhuizende ouder vragen wat zijn of haar gatekeeping-gedrag is en hierover een spiegel voorhouden. Een rechter ter zitting zal dit soort vragen ook kunnen stellen.

Meer informatie hierover? Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor.