Waarom huwelijke voorwaarden?

De advocaat van Uiteen vraagt regelmatig aan vriendinnen die gaan trouwen of zij huwelijkse voorwaarden opstellen. Vaak is het antwoord: “Natuurlijk, maar ze zijn wel gewoon standaard.” Als dan wordt doorgevraagd waarom zij het zo natuurlijk is dat zij huwelijkse voorwaarden opstellen en wat in die huwelijkse voorwaarden staat, moeten zij mij meestal het antwoord schuldig blijven. 

 Soorten huwelijkse voorwaarden

De meest gebruikte huwelijkse voorwaarden (en die mijn vriendinnen waarschijnlijk ook hebben gekregen) zijn die waarin grofweg twee zaken zijn bepaald. De eerste bepaling is dat je in principe niet aansprakelijk kan worden gehouden voor schulden die de ander is aangegaan. De tweede bepaling houdt in dat de echtgenoten elk jaar het gespaarde geld (het inkomen dat niet is uitgegeven aan kosten van de huishouding) met elkaar verdelen. Dit heet het “periodieke verrekenbeding”. 

Problemen bij huwelijkse voorwaarden

Het periodieke verrekenbeding is ontstaan omdat stellen waarvan de man ondernemer was vaak “op koude uitsluiting” waren getrouwd, om uit te sluiten dat zijn schuldeisers vorderingen op de vrouw kwamen verhalen. Bij een scheiding had de vrouw dan recht op niets, terwijl de man alles kon houden. Door de jaarlijkse verrekening werd dit voorkomen doordat het vermogen werd verdeeld.

Een groot probleem bij dit verrekenbeding is dat bijna geen enkel stel netjes jaarlijks met elkaar rond de tafel gaat zitten om te kijken wie wat van de ander krijgt.

In de meeste gevallen is er nooit uitvoering gegeven aan de jaarlijkse verrekening. Al het vermogen dat op het moment van de scheiding bestaat moet dan verdeeld worden. Dit is aan de ene kant wel logisch maar aan de andere kant vreemd, omdat dit vaak nooit de bedoeling van de echtgenoten is geweest. De echtgenoten willen dit natuurlijk al helemaal niet verdelen op het moment dat er gescheiden gaat worden.

Tegenwoordig zien we weinig dat de vrouw helemaal thuis blijft voor de kinderen, zodat de vraag is of het wel noodzakelijk of wenselijk is om zo’n “standaard” verrekenbeding op te nemen. Wat we ook zien is dat er regelmatig veranderingen in inkomen plaatsvindt tijdens een huwelijk. Stel dat de vrouw tijdens het huwelijk haar eenmanszaak omzet in een B.V. Dan krijgt zij loon uit haar B.V. Als zij dit op een spaarrekening zet, is dit overgespaard inkomen dat opeens wel onder het verrekenbeding valt en zal dit verdeeld moeten worden, terwijl dit met de onttrekkingen uit de eenmanszaak niet hoefde. Waarschijnlijk denken de echtgenoten bij dit soort veranderingen niet na wat voor gevolg dit heeft. Hadden ze dit wel gedaan, dan hadden ze misschien hun huwelijkse voorwaarden aangepast.

Het belang van goede voorbereiding

Niemand is standaard, dus zoiets als standaard huwelijkse voorwaarden bestaan niet. Streef dan ook naar huwelijkse voorwaarden die precies op maat voor u zijn gemaakt. Hiervoor kunt u een premarital mediator inschakelen.

Daarnaast is het belangrijk om eens in de vijf jaar uw huwelijkse voorwaarden erbij te pakken om –samen met een mediator- te kijken of ze moeten worden aangepast.

Meer informatie of advies over het opstellen van huwelijkse voorwaarden en/of premarital mediation? Neem contact op met Uiteen.

Janneke Mulder

Advocaat en Mediator

Uiteen – Kantoor voor Familierecht te Rotterdam

www.uiteenfamilierecht.nl

Delen: