Ik wil scheiden; waar moet ik beginnen?

U wilt scheiden van uw echtgenoot. Waar moet u beginnen?

1. De keuze voor een advocaat of een mediator bij uw scheiding
Maak een afspraak voor een eerste kosteloos gesprek met een advocaat of een mediator. Om te kunnen scheiden, dient een advocaat een verzoek tot echtscheiding voor u in te dienen bij de rechtbank. Het is niet noodzakelijk om allebei een advocaat in te schakelen. U kunt ook proberen om uw scheiding in overleg te regelen met behulp van een advocaat-mediator. Dit heeft allerlei voordelen; in principe is een mediator goedkoper (u deelt de kosten) en de procedure loopt sneller. Weet u niet welke keuze u moet maken? Neem dan contact met mij op voor een eerste kosteloos gesprek waarbij u uw vragen kunt stellen. Uw advocaat of mediator zal u verder vertellen welke stappen er genomen moeten worden.

2. Verzamel informatie over uw scheiding
Naast de feitelijke scheiding zal er ook een financiële scheiding moeten plaatsvinden. Leg een map aan met kopieën van relevantie gegevens voor uw advocaat of mediator met hierin in ieder geval de volgende gegevens: uw huwelijkse voorwaarden (indien gesloten), uw belastingaangiftes over de afgelopen 3 jaar, uw jaaropgaven en salarisstroken, de koopakte van uw woning, uw bankafschriften, jaarstukken van uw onderneming (indien u een onderneming hebt), polissen lijfrentes, pensioengegevens, etc.

3. Bepaal uw wensen voor na uw scheiding
Denk goed na over hoe u uw toekomst na de scheiding graag voor u ziet. Wat vindt u belangrijk? Dat u financieel gezien “het onderste uit de kan hebt gehaald” of dat uw kinderen er ongeschonden uit zijn gekomen en een fijn contact hebben met beide ouders?

4. Ga uw financiële mogelijkheden na de scheiding na
Niemand wordt er beter op na een scheiding omdat u niet meer gaat verdienen, maar er wel twee huishoudens moeten worden betaald. Wel kunnen er bepaalde financiële voordelen na een scheiding ontstaan. U kunt misschien aanspraak maken op het kindgebonden budget en huur- en/of zorgtoeslag (meer informatie: de website van de Belastingdienst).
Maak verder een lijstje met hierop uit inkomsten en uitgaven om zo te bepalen of u behoefte hebt aan een bijdrage in uw levensonderhoud of -als u de meest verdienende partner bent- hoeveel alimentatie u eventueel zou kunnen betalen.

5. Hulp bij scheiding
Vindt u het lastig om opeens met administratieve zaken bezig te zijn? Uw advocaat of mediator neemt u veel uit handen, maar kan niet alles regelen. Overweeg om hulp te vragen aan iemand binnen uw netwerk of professionele hulp in de vorm van maatschappelijk werk.
Misschien merkt u dat u emotioneel gezien veel moeite hebt met de scheiding. Twijfel dan niet om hulp in te schakelen van een psycholoog of therapeut. Uw huisarts kan u doorverwijzen.

Janneke Mulder
Advocaat en Mediator
Uiteen – Kantoor voor Familierecht
Rotterdam

Delen: