De 5 stappen na het overlijden van uw ouder met schulden

Uw ouder is overleden. Hij of zij heeft helemaal niets geregeld. U bent enig kind en waarschijnlijk heeft uw ouder niets nagelaten, behalve schulden. U hebt geen idee waar u moet beginnen. Wat zijn uw rechten en plichten? Hier vindt u de eerste stappen die u dient te nemen.

1. Doe niets overhaast. Het is belangrijk dat u geen zogenoemde “daad van aanvaarding” verricht. Met een daad van aanvaarding accepteert u de nalatenschap, ook als hier alleen maar schulden in zitten. Een daad van aanvaarding kan al zijn als u een fotoboek uit de woning van uw ouder haalt. Het is raadzaam dat u de nalatenschap beneficiair aanvaardt. Dit dient u te doen met een verklaring op de rechtbank. U geeft eigenlijk aan dat u de erfenis alleen accepteert als er sprake is van een positief saldo (de bezittingen zijn groter dan de schulden). U hebt hiervoor een overlijdensakte nodig. Die kunt u opvragen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar uw ouder is overleden. Meer informatie vindt u hier: https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Formulieren/Pages/Nalatenschap.aspx

2. Controleer in het Centraal Testamentenregister of uw ouder een testament heeft opgesteld (www.centraaltestamentenregister.nl). Indien er een testament is, dan kan het zijn dat hierin is aangegeven wie de nalatenschap dient af te wikkelen.

3. Regel verder alleen de zaken die echt niet kunnen wachten. Dit zijn beheersdaden. Zij worden niet gezien als handelingen waarmee de erfenis wordt aanvaard. Dit zijn bijvoorbeeld het het voldoen van de uitvaartkosten en het inventariseren en opzeggen van abonnementen. Met zogenoemde ‘beschikkingsdaden’ aanvaardt u de nalatenschap wel weer. Beschikkingsdaden zijn handelingen waarbij u zich “als heer en meester” over goederen uit de nalatenschap gedraagt. Dit dient u vooral na te laten.

4. Regel de uitvaart. Controleer of uw ouder een begrafenisverzekering heeft. Mocht uw ouder geen ordelijke administratie hebben waarin u dit kunt vinden, dan kunt u de bankafschriften nagaan. U kunt ook dit register raadplegen: https://www.vanatotzekerheid.nl/verloren-levensverzekeringspolis/. Wat als er geen verzekering is en niemand de uitvaart regelt? Dan neemt de gemeente dit op zich. Echter, de gemeente kan deze kosten verhalen op de kinderen. Het is dan ook raadzaam om de begrafenis zelf te regelen als u de kosten zo laag mogelijk wil houden.

5. Schakel hulp in van bijvoorbeeld de notaris of een advocaat om u te adviseren inzake de afwikkeling van de nalatenschap om te voorkomen dat u fouten maakt. De notaris kan u bijvoorbeeld helpen aan een verklaring van erfrecht, waarmee u weer bepaalde zaken kunt regelen.

Delen: